< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 1 - ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร

บทเรียนที่ 6 - ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว


ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่พบมากที่สุด และแทบจะไม่สามารถทราบถึงจำนวนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วันได้ เนื่องจากลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวหลายรูปแบบถูกทำให้เป็นเรื่องปกติในสังคม ผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าความรุนแรงในครอบครัวจะนับว่าเป็นความรุนแรงก็ต่อเมื่อมีการทำร้ายร่างกายกันเท่านั้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

ความรุนแรงในครอบครัวมักถูกทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องปกติ แม้มีการร้องทุกข์โดยผู้ถูกกระทำ แต่บ่อยครั้งที่ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้วิธีการโน้มน้าวให้มีการพูดคุยไกล่เกลี่ย จึงมักไม่ปรากฏการบันทึกหรือรายงานสถานการณ์เอาไว้ เป็นปัญหาที่มักถูกกวาดเก็บเอาไว้ใต้พรมและมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว ทั้งที่จริงแล้ว ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัว แต่เป็นความผิดตามกฎหมาย เป็นปัญหาสำคัญของสังคมส่วนรวมที่ไม่ควรถูกมองข้าม เป็นปัญหาสังคมที่รัฐและประชาชนต้องเริ่มแก้ไขโดยทันที และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นความรุนแรง

ในการทำงานช่วยเหลือผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งถึงรูปแบบความรุนแรงที่อาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่อให้สามารถเข้าใจความลำบากและความรู้สึกของผู้เสียหาย

ภาพประกอบ ภูเขาน้ำแข็งของความรุนแรงในครอบครัว อธิบายถึงความรุนแรงทางกายที่เป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งที่สามารถมองเห็นได้ แต่ยังคงมีรากฐานของภูเขาน้ำแข็งของความรุนแรงซึ่งประกอบไปด้วยความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายอยู่ภายใต้น้ำ


(8) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550, มาตรา 5.

ภาพประกอบบทเรียน


ยินดีด้วย คุณจบโมดูล 1: ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร แล้ว

โมดูลต่อไป >
การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย


สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม