< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 2 - การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย

บทเรียนที่ 1 - พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence)


พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก ซึ่งเป็นความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบหนึ่ง คือการทำความเข้าใจบทบาททางอำนาจในความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวถ่ายเท การถือครองอำนาจในความสัมพันธ์แบบคู่รัก และผลกระทบต่อผู้เสียหาย มีประเด็นสำคัญดังนี้

  • สังคมมองว่า ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยานั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
  • ผู้กระทำมีอำนาจทางสังคมที่จะควบคุมอีกฝ่าย
  • ความรุนแรงระหว่างคู่รักมีลักษณะต่อเนื่องเป็นวงจร
  • ผู้กระทำทราบอยู่แล้วว่าตนมีอำนาจที่จะทำความรุนแรง และเลือกที่จะทำ
  • ผู้ใช้ความรุนแรงมักโทษผู้ถูกกระทำว่ามีส่วนในการทำให้เกิดความรุนแรงขึ้น
สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม