< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

โมดูลที่ 2 - การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย

บทเรียนที่ 3 - วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว


วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงระหว่างคู่รัก เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงที่มักเกิดขึ้นเป็นวงจรซ้ำ ๆ และต่อเนื่อง เป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทำความรุนแรงใช้เพื่อครอบงำคู่รักของตน โดยประกอบไปด้วยความรุนแรงหลายรูปแบบ เช่น ทางกาย และทางจิตใจ โดยมีวงจรการเกิดความรุนแรงที่พอจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะสร้างความกดดัน Tension-building Phase

หมายถึง ระยะที่เริ่มเกิดความตึงเครียดกดดันในความสัมพันธ์ เริ่มมีการใช้ความรุนแรงทางคำพูด ความรุนแรงต่อจิตใจ หรือความรุนแรงทางเศรษฐกิจ

ระยะที่ 2 : ระยะระเบิดความรุนแรง Acute Explosion Phase

หมายถึง ระยะที่รุนแรงที่สุดในวงจร เป็นช่วงที่ผู้กระทำจะระเบิดความตึงเครียดออกมา และกระทำความรุนแรงหนักขึ้น ซึ่งมักรวมถึงการทำร้ายร่างกาย

ระยะที่ 3 : ระยะฮันนีมูน Honeymoon Stage

หมายถึง ระยะหลังจากที่การทำร้ายรุนแรงจบลง เป็นระยะที่ผู้กระทำมักแสดงออกว่ารู้สึกผิดกับการกระทำรุนแรงของตน แต่ก็มักกล่าวโทษผู้เสียหายว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรง เพื่อแก้ตัวและสร้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรมของตน ในระยะนี้ ผู้กระทำอาจกล่าวคำขอโทษ งอนง้อ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กระทำความรุนแรงอีก ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยอมอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม วัฏจักรความรุนแรงเช่นนี้จะไม่ยุติลงตามที่ผู้กระทำสัญญา แต่จะเกิดวนซ้ำๆ โดยอาจทิ้งระยะห่างระหว่างแต่ละรอบของความรุนแรงเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีก็ได้ และผู้เสียหายมักคาดเดาได้ยากว่าวงจรความรุนแรงจะปะทุขึ้นอีกเมื่อใด และในหลายกรณีความรุนแรงอาจยกระดับเป็นความรุนแรงต่อเนื่องจนไม่เหลือระยะฮันนีมูนอีกต่อไป

ผู้เสียหายที่อยู่ในวัฏจักรความรุนแรงเช่นนี้ นานวันเข้าจะยิ่งเกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ตกอยู่ในวังวนระหว่างความทุกข์จากความรุนแรงกับความหวังว่าความรุนแรงจะยุติลง ถูกทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถออกพ้นจากปัญหาความรุนแรงได้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้ผู้เสียหายที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้จะสามารถก้าวพ้นจากความรุนแรงได้โดยลำพัง โดยปราศจากกระบวนการ empower และการสนับสนุนช่วยเหลือจากกลไกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบบทเรียน


ยินดีด้วย คุณจบโมดูล 2: การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย แล้ว

โมดูลต่อไป >
รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว


สารบัญ

เข้าใจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวคือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร ความรุนแรงในครอบครัวลักษณะต่างๆ ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ใครสามารถตกเป็นผู้เสียหายได้บ้าง ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว การออกจากความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย พลวัตของความรุนแรงระหว่างคู่รัก (Dynamics of Intimate Partner Violence) การบังคับควบคุม เทคนิคที่ผู้กระทำใช้ควบคุมผู้เสียหาย วัฏจักรความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว รากปัญหาของความรุนแรงในครอบครัว ทำความเข้าใจรากของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อำนาจนิยมปิตาธิปไตย ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาของทุกคนในสังคม